Ansvarsområder Solviks Venner

Oppdatert 19.06.2023

Styret

 • Bjørn W. Christensen, plass 58
 • Hanne Ruud, plass 42
 • Paul G.R. Bowen, plass 24
 • Gry Berg, plass 37
 • Hanne Jernsetervangen, plass 8
 • Stine Jåthun

Komiteer

 • Restaurant
  • Tom Dagar
  • Hanne Ruud
  • Stine Jåthun
 • Arrangement
  • Arild Engen
  • Arild Hovslien
  • Hanne Jernsetervangen
 • Bygging
  • Tom Dagar
  • Hanne Ruud
  • Paul G.R. Bowen
 • Intervju
  • Bjørn W. Christensen
  • Stine Jåthun
 • HMS
  • Paul G.R. Bowen
  • Rolf Gunnar Lem
  • Arild Hovslien