Kontakt oss

Kontakt oss

Solviks Venner
Org.nr: 979 600 054 MVA
Bankkonto: 7066.05.20331
VIPPS: 11357
E-post: styret@solviksvenner.no

Besøksadresse: Skinnerbakken 7, 0198 Oslo
Postadresse: Skinnerbakken 7, 0198 Oslo