HMS Egenerklæring

Egenerklæringsskjema Solvik Camping

Dette skjemaet skal godkjennes av hver plassbruker hvert år, ref. punkt 8 i vårt reglement.

Det skal være installert godkjent røykvarsler og byttet batteri ved sesongstart i:

 • campingvogn
 • spikertelt
 • hytte

Det skal være godkjent og kontrollert brannslukningsapparat i:

 • campingvogn (2kg)
 • spikertelt (6kg)
 • hytte (6kg)

Det skal være brannteppe i boenheten

Ved benyttelse av gass skal alle enheter være kontrollert og godkjent:
Gasslangene skal være sjekket for lekasje/sprekker

 • campingvogn
 • gassgrill
 • gassovn til oppvarming
 • terrassevarmer på gass
 • hytte